Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.
domov | FB objave

Duhovni ustroj človeštva o paradi ponosa

 

Parad ponosa, homoseksualnost

 

Narava ne napravi ničesar zaman.

Aristotel: Politika

 

Vse, kar presega naravne meje je bolno.

Hipokrat 

 

Narava se žene za nasprotji; iz teh napravlja ubranost, ne iz enakega: tako je gotovo sparila moško z ženskim, ne pa morda eno in drugo z istorodnim, ter ustvarila prvo zvezo s tem, da je spojila nasprotne, ne pa istovrstne bitnosti.

Heraklit

 

Prav tisto, kar moški potrebuje, je pri ženski; prav tisto, kar ženska potrebuje, je pri moškem. Njune telesne temperature, krvni pritisk in hormoni se »poklapajo« na pravi način in ustvarijo Oblak v eksplozivnem izlivu ustvarjalne energije vseh vrst – telesne, kemične, psihološke …

Eric Berne: Sex in Human Loving

 

Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša.

Victor Hugo

 

Ne, ni v človeški naravi, da napiše zakon, ki se zoperstavlja naravi in jo žali, zakon, ki bi uničil človeško vrsto, če bi mu sledili. Veliko ljudi je sramotne in nedopustne navade neke dežele razumelo kot zakone te dežele.

Voltaire: Dictionnaire Philosophique

 

Da bi se človeštvo očistilo od lastnih grehov, jih je treba le razglasiti za tisto, kar so.

Karl Marx: Die Heilige Familie

 

Duševna bolezen je posledica motnje v doživljanju naravne ljubezni.

Wilhelm Reich: Function of the Orgasm

 

Cunje nimajo spola.

Victor Hugo: Človek, ki se smeje

 

Pravilna spolnost naredi ljudi srečne na pravilen način.

Eric Berne: (isto)

 

Spolno življenje ima pomembno vlogo v življenju vsakega človeka. Narava je ustvarila privlačnost spolov, da bi zagotovila obstanek človeškega rodu.

Nikola Tesla

 

Nikoli se ni razpravljalo o tem, ali je opoldan dan.

Voltaire (isto)

 

Slabo potlačena spolnost je zbegala marsikatero gospodinjstvo, dobro potlačena pa svetovni red.

Karl Kraus: Poslednji dnevi človeštva

 

Prav v takih krogih najpogosteje srečujemo homoseksualnost, spolno občevanje z živalmi in druge oblike izrojenosti. Svoje sadistične napade usmerjajo proti naravni spolnosti drugih in ne proti čudaštvu na tem področju. Posebej so zagnani proti naravni spolnosti otrok in mladostnikov. Veliko človeških življenj imajo na vesti … Pod zastavo »kulture« in »morale" preganjajo do skrajnosti vsak izraz naravne spolnosti.

Wilhelm Reich: Charakteranalyse

 

Utrujen od bivanja na višinah sem se premišljeno spustil v nizkotnosti ter še iskal novih dražljajev. Kar je bil zame paradoks v sferi misli, mi je postala perverznost v sferi strasti. Ta želja je bila navsezadnje bolezen ali blaznost ali oboje. Postal sem brezčuten do življenja drugih. Pozabil sem, da vsako neznatno dejanje slehernega dne gradi ali ruši značaj in da boš zaradi tega nekoč prisiljen glasno oznanjati s slemena svoje hiše, kar si kdaj storil v skrivni sobi. Nazadnje nisem bil gospodar svoje duše in tega nisem vedel. Dovolil sem, da mi je zagospodoval užitek. Končal sem v strašni nesreči.

Oscar Wilde: De profundis

 

Če nekateri homoseksualci trdijo, da se Cerkev moti, lahko iz nje izstopijo, nič jim ne grozi zaradi tega; ko pa hočejo z vikom in krikom agresivno vsiljevati lastna mnenja, ne branijo strpnost, pač pa sejejo nestrpnost.

Leszek Kolakowski: Mini predavanja o maksi zadevah

 

Predolgo so jim dajali prav, tem majhnim ljudem: tako so jim nazadnje dali tudi moč – zdaj učijo: »Dobro je samo, kar imajo za dobro mali ljudje.«

Friedrich Nietzsche: Tako je govoril Zaratustra

 

»Mi smo iznašli srečo«, govorijo zadnji ljudje in mežikajo.

Friedrich Nietzsche (isto)

 

Grdo bi bilo, zelo grdo, če bi posameznik s štirimi prsti na roki zahteval, da si moramo vsi odrezati en prst in se z njim poistovetiti. Ali če bi tisti na vozičku zahteval, da si vsi poškodujemo noge in se znajdemo na vozičku. Zelo grdo bi bilo, če bi istospolno usmerjeni dopovedovali, da je to naravni način življenja. V naravi takšni primeri so, vendar so napaka. Prav pa je, da zaradi tega nikogar ne zaničujemo. Tudi v teh primerih je narava dobra učiteljica. Ne skuša spremeniti vesolja, da bi opravičila neko napako.

Anej Sam: Vsi smo lahko lepi

 

Kaj pa je s takoimenovano indoktrinacijo, vsiljevanjem otrokom, miselno nebogljenim bitjem, določenih prepričanj?

Leszek Kolakowski (isto) 

 

Ali ste zaznali nepravilnosti letnih časov? Nobena pomlad ne pride več, odkar je sezona napolnjena s tako sramoto.

Karl Kraus (isto)

 

urejanje