Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.

Skrb za bit

Stanje sveta stabilno! Stabilno v umiranju od lakote in predebelosti. Stabilno v brezupnem in orgiastičnem. Stabilno v odhajanju bogolikih in množenju sodrge. Stabilno v mrtvičenju dejavnikov učlovečenga človeka. Stabilno v odsotnosti skrbi za bit. Mi se bomo uprli. Opravljajoč človeške naloge, človek ne pomišlja na posledice.

urejanje