Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.
urejanje