Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.
domov | FB objave

Smrt naj počaka - teh sto knjig je le treba prebrati

100 naj knjig
Manet: Emile Zola

Ta (kronološki) seznam sem naredil zaradi tistih – ni jih malo in čedalje več jih je – ki me občasno prosijo za nasvet: Kaj naj berejo. Časa za branje je namreč čedalje manj, a za minimalno pripravljenost za življenje, je nujno prebrati vsaj nekaj sto knjig. Zato je čas porabljen za branje povprečne knjige: slabo izkoriščen. Del življenja, ki ga porabimo za branje ničvrednih ali škodljivih knjig, pa je, preprosto povedano: izgubljen (razširjeno stališče, da je vsaka knjiga dobra, je celovit nesmisel).

Tudi, če izbiralec dobro pozna večna merila za vrednotenje literarnega in filozofskega dela, vsebuje vsak tovrstni izbor njegov »pečat« – je torej, bolj ali manj, subjektiven. Zato beseda razlage. Čeprav nekatera dela (s področja filozofije in fenomenologije) ne vsebujejo visoke umetniške vrednosti, so bistvena za razumevanje celote obstoja. Za razliko od številnih strokovnih ocenjevalcev, namenjam namreč bistven pomen pri vrednotenju umetnosti merilu: humanistična naravnanost dela. Tudi zaradi tega je v mojem izboru nekaj nepričakovanih knjig. Ker je izbor namenjen predvsem bralcem v slovenskem in hrvaškosrbskem jeziku, pa je nekaj več knjig južnoslovanskih avtorjev. In končno, zakaj knjiga izbiralca? Preprosto: zaradi dejstva, da je neka knjiga moja, ne smem odmisliti dejanskosti – »Poklic človek« vidijo kot nemirno vest epohe največje strokovne in moralne avtoritete, številni bralci pa jo doživljajo kot up – up, da človeštvo še ima možnosti. Preverljivo je.

Plemenitilni nemir ob branju dobre knjige vam želim.

 1. HOMER: Odiseja                         
 2. EZOP: Basni                             
 3. AJSHIL: Vklenjeni Prometej       
 4. SOFOKLEJ: Antigona                       
 5. PLATON: Apologija – Sokratov zagovor  
 6. VERGILIJ: Eneida                              
 7. SENEKA: Pisma prijatelju Luciliju     
 8. PETRONIJ: Satirikon                           
 9. Dnevnik cesarja Marka Avrelija                         
 10. BOETIJ: Utehe filozofije                
 11. DANTE: Pekel                        
 12. ERAZEM ROTTERDAMSKI: Hvalnica norosti  
 13. THOMAS MORE: Utopija    
 14. CERVANTES: Don Kihot  
 15. SHEAKESPEARE: Hamlet  
 16. SHAKESPEARE: Milo za drago
 17. MOLIERE: Mizantrop  
 18. B. PASCAL: Misli              
 19. SWIFT: Guliverjeva potovanja 
 20. VOLTAIRE: Kandid ali optimizem
 21. GOETHE: Faust   
 22. HÖLDERLIN: Hiperion  
 23. E. T. A. HOFFMANN: Življenjski nazori mačka Murra  
 24. STENDHAL: Rdeče in črno  
 25. SCHOPENHAUER: Svet kot volja in predstava                                   
 26. PUŠKIN: Pesmi  
 27. BALZAC: Oče Goriot   
 28. BALZAC: Blišč in beda kurtizan
 29. PREŠEREN: Sonetni venec           
 30. V. HUGO: Nesrečniki   
 31. ANDERSEN: Pravljice   
 32. GOGOLJ: Mrtve duše   
 33. NJEGOŠ: Gorski venec  
 34. KIERKEGAARD: Dnevnik zapeljivca   
 35. MELVILLE: Moby Dick  
 36. BAUDELAIRE: Cvetje zla  
 37. FLAUBERT: Gospa Bovary   
 38. DOSTOJEVSKI: Zločin in kazen  
 39. IBSEN: Nora    
 40. TOLSTOJ: Ana Karenina  
 41. M. TWAIN: The Mysterious Stranger (ni v slovenščini) 
 42. ZOLA: Lurd 
 43. NIETZSCHE: Tako je govoril Zaratustra    
 44. NIETZSCHE: Schopenhauer als Erzieher  (ni v slovenščini)
 45. S. GREGORČIČ: Pesmi   
 46. H. SIENKIEWICZ: Quo vadis   
 47. O. WILDE: Selected Essays and Poems  (ni v slovenščini) 
 48. J. CONRAD: Nostromo    
 49. B. NUŠIĆ: Gospa ministrica 
 50. M.GORKI: Moje univerze   
 51. A. GIDE: Ponarejevalci denarja    
 52. PROUST: V Swanovem svetu 
 53. K. KRAUS: Poslednji dnevi človeštva 
 54. CANKAR: Podobe iz sanj   
 55. CANKAR: Bela krizantema
 56. J. JOYCE: Umetnikov mladostni portret 
 57. A. A. MILNE: Medvedek Pu    
 58. KAFKA: Proces   
 59. HAŠEK: Dobri vojak Švejk
 60. Anton SOVRE: Stari Grki   
 61. V. STANOJEVIĆ: Tragedija genija  (ni v slovenščini)  
 62. L. WITTGENSTEIN: Kultura in vrednota    
 63. M. HEIDDEGGER: Na poti do govorice  
 64. ANDRIĆ: Znamenja ob poti  
 65. ANDRIĆ: Aska in volk    
 66. KRLEŽA: Na robu pameti    
 67. VORANC: Samorastniki   
 68. KRLEŽA: Gospoda Glembajevi  
 69. A. HUXLEY: Krasni novi svet   
 70. MORUS: Živali od davnine do naših dni    
 71. ILJA ILJF in EVGENIJ PETROV: Zlato tele   
 72. LORCA: Pesmi  
 73. BRECHT: Mati Korajža  
 74. BRECHT: Umetnikova pot
 75. E. FROMM: Zdrava družba
 76. SAINT-EXUPERY: Mali princ 
 77. MALRAUX: Človekova usoda  
 78. MARGERIT JURSENAR: Hadrijanovi spomini  
 79. G. ORWELL: 1984        
 80. V. BARTOL: Alamut       
 81. E. KOCBEK: Strah in pogum 
 82. S. KOSOVEL: Pravica             
 83. SARTRE: Gnus      
 84. BECKETT: Čakajoč Godota         
 85. O. DAVIČO: Pesem (roman)           
 86. Eric BERNE: Sex in Human Loving  (ni v slovenščini)   
 87. M. SELIMOVIĆ: Trdnjava  
 88. W. GOLDING: Free Fall  (ni v slovenščini)
 89. R. MARINKOVIĆ: Kiklop   
 90. L. KOLAKOWSKY: Mini predavanja o maksi zadevah   
 91. D. MORRIS: Gola opica 
 92. S. VUGA: Opomin k čuječnosti   
 93. N. MAURER: Nežina steza   
 94. U. ECO: Ime rože   
 95. D. KIŠ: Vrt, pepel  
 96. J. M. COETZEE: The Lives of Animals (ni v slovenščini) 
 97. P. SLOTERDIJK: Srd in čas     
 98. A. SAM: Poklic človek  
 99. Paul PARSONS: Tri minute za Einsteina

   100. Roberto SAVIANO: Gomora

urejanje