Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.
domov | Osrčje življenja

Cerebralni bankrotiranci kaznovali Slovenijo

Francisco Goya: Zoper splošno blaginjo
 Goya: Zoper splošno blaginjo

Evropsko sodišče za človekove pravice krši temeljne človekove pravice. In kaj bomo zdaj – komu naj se pritožimo?

V obrazložitvi sodbe, s katero je to »sodišče vseh sodišč« kaznovalo Slovenijo (ker so naša sodišča kaznovala Mladino zaradi zaničevalne oznake poslanca: »cerebralni bankrotiranec«) je zapisano, da »… prostor svobode izražanja in svobode tiska omogoča pretirane in tudi žaljive oznake ko gre za politike, posebej pa, ko gre za posameznike, ki z vidika človekovih pravic sami izražajo nesprejemljiva mnenja …«.

Iste izhodiščne možnosti za vse bivajoče – temeljna je človekova pravica. S to sodbo (in obrazložitvijo) je sodišče določilo bistveno razliko že v izhodišču za politike in novinarje. Vpliv novinarjev na duhovno zdravje družbe in usode posameznikov, pa je bistveno večji kot vpliv politikov.

Živeti v zdravi družbi – druga je temeljna pravica posameznika. S tem, da sodišče legalizira prakso, po kateri se je na grdost dovoljeno odzvati z grdostjo, na kršitve zakonskih predpisov s kršitvijo zakonskih predpisov, je okrepilo procese razčlovečevanja človeka. dokončno izničilo možnost konstituiranja zdrave družbe.

Cerebralni bankrotiranci – oznaka resnično odraža mentalni ustroj sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice, ki so vrednotili pritožbo Mladine.

Več na FB in Mladina me ovira in plagira

 

urejanje