Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.
domov | Osrčje življenja

Je res, da Plemenica ne deluje več? Še močnejša je!

JE RES, DA PLAMENICA NE DELUJE VEČ? ŠE MOČNEJŠA JE!

 

PlamenicaPlamenica je bila vpisana v register društev 5. marca 2008. Delovanje na Hrvaškem smo registrirali 9. junija 2010. Aktivnosti Plamenice pa so takšne narave – ubesedena čustva in misli izročamo javnosti s knjigo ali z drugim javnim občilom – da jih lahko izvajamo v Ljubljani ali v Zagrebu. Za območje Slovenije ali Hrvaške (območje bivše skupne države) – vseeno. Že formalni obstoj pravne osebe pa je določeni strošek (strošek vodenja bančnega računa, računovodstvo, letno finančno poročilo ...) – za nekaj prostovoljcev opazen strošek. Zato bo aktivnosti Plamenice Ljubljana in Plamenice Zagreb izvajala naprej PLAMENICA ZAGREB.

 

V objavljenem besedilu (ob postavitvi spletne strani, 2013) »Zakaj Plamenica«, smo zapisali nekaj razlogov za rojstvo Plamenice. Nekaterim se je takrat zazdelo, da pretiravamo, da kličemo apokalipso. Stvarnost pa nas potrjuje vsak dan – čedalje prepričljivejše. In Plamenica je iz dneva v dan prepričljivejša. In močnejša. Zato: vsakemu iz Slovenije, z območja bivše Jugoslavije, s tega planeta – ki je pripravljen gnusobi javno reči: NE, bomo to omogočili. Da, recimo gnusobi: NE! In močnejši bomo.   

urejanje