Človeštvo mora izvedeti, a nihče si ne upa povedati - zato Plamenica.

Svet propada, politiki in misleci se redijo – kaj bo z nami

 

Naša (slovenska in svetovna) resničnost:

 

Neoduhovljeni del svetovnega prebivalstva se je tako namnožil, da bi potreboval še eno Zemljo. In odvzema življenjski prostor evropskim narodom, živalskemu in rastlinskemu svetu.

 

Brad Holland
Brad Holland

Z izginjanjem evropskih narodov človeška vrsta dokončno izstopa iz bistvenosti in se konstituira nov do sedaj neznani človekoliki organizem. Zaradi uničevanja rastlinskega sveta zmanjkuje hrane in vode, kmalu bo tudi kisika. Zato vodo privatizirajo in bodo tudi kisik. Z izginjanjem oziroma razosebljanjem živali, se prekinjajo zadnje vezi med človekom in jedrom Univerzuma.

 

Ko je izstopil iz bistvenosti, je človek začel ubijati Življenje – svoje in tuje.

 

- Vse države so oblikovale zakonodajo, ki določenim skupinam omogoča nekaznovano ropanje naroda in pospešene procese razčlovečevanja.

- Voditelji številnih držav, v katerih je polovica prebivalstva lačna, so daleč najbogatejši Zemljani.

- Lastniki kapitala so gospodarji duš obubožanih množic.

- Bližamo se stanju, ko bo en odstotek bivajočih razpolagal z 99 odstotki svetovnega bogastva.

- Danes je 40 000 otrok do petega leta starosti umrlo od lakote, milijarda ljudi je zaspala s krulečim želodcem, številni so prodali ledvico ali del jeter, da bi lahko otroku prinesli skorjo kruha.

- Danes so mnogi organizirali posebne »zabave«: Streljanje v človeške žive cilje; potem se odpravili v posebne restavracije: jedi iz človeških zarodkov povečujejo spolno slo; dan pa so kronali s pedofilskimi in zoofilskimi orgijami.

- Na javna razkritja, da je Evropska unija projekt arabskega združenja OPEC, se evropski voditelji ne odzivajo.

- Trume mračnjaških tipov so se razkropile po Evropi in le izpopolnjujejo metode izčrpavanja državnih blagajn, prevar, ustrahovanj, ropanj, izvajanja najhujših zločinov nad tistimi, ki bi še človeško živeli.

- V članicah EU 70 do 90 odstotkov vseh kaznivih dejanj storijo priseljenci, azilanti in »posebni turisti«.

 

Fran Tratnik_Blazni
Fran TratniK: Blazni

Svet postaja neznosno bivališče, podobno ozkemu zverinjaku, v katerem se pobesnele živali slepo borijo za ostanke hrane in vode, ki jih tolsti gospodar pusti pod mizo. Dejstvo, da ga tako ne doživljamo, pomeni, da se tragično prilagajamo. Da politiki ničesar ne spreminjajo, je razložljivo: to so praviloma miselno omejeni in pokvarjeni ljudje. Ne vidijo, kaj bo jutri, vladanje razumejo kot priložnost za kopičenje bogastva.

 

Nekoliko nenavadno je, da so tudi vsi misleci izstopili iz bistvenosti in se dali skorumpirati neučlovečenim vladarjem, ki imajo veliko denarja. Tako misleci danes zagotavljajo humanistično-demokratski okvir vsem tragičnimi rešitvam politikov, ustvarjajo mnenjsko klimo, v kateri je možno, da zakonodaja ščiti kriminalce in lenuhe, da izrojevanje človeške vrste razumemo kot zaželeno drugačnost, da izstopanje človeka iz bistvenosti razumemo kot prilagajanje duhu časa.

 

Da pa ne pride do resničnega upora ponižanih množic, misleci občasno zaigrajo srd ali uprizorijo »volneno« vstajo, in omrtvičijo vsako življenjsko sapo. Kot založniki ali medijski uredniki, umetnostni svetovalci ali javni ocenjevalci, ne dovoljujejo, da bi celovita misel prišla v učinkovitejša javna občila. Redke posameznike, ki kakorkoli poskušajo opraviti človeške naloge, pa javno kompromitirajo, intelektualno ubijajo.

 

Kaj bo z nami – kaj naj stori posameznik, ki se še drži človeške bistvenosti?

 

Celovito razlago vsebuje moja najnovejša knjiga Poklic človek; fragmentarno to pojasnjujem tudi na tem spletu (teme: Skrb za bit; Osrčje življenja; Odprta pisma) in fb Anej Sam.

 

urejanje